Privacy policy en cookies

Via de website www.joyrent.de worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens
verwerkt. Joyrent acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.
Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens
stelt. Joyrent is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze
privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk
doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 september 2016.

1. Gebruik van persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen
persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die
rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden
verstrekt te verwerken. Hoewel u onze website ook als bedrijf kunt gebruiken, vallen
bedrijfsgegevens niet onder de Wbp. Deze privacyverklaring is dan ook hoofdzakelijk bedoeld voor
diegenen die de website als particulier of als werknemer gebruiken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– Factuuradres
– Emailadres
– Geboortedatum

2. Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens
die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail
nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen uw:
– NAW gegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

3. Registreren

Bij bepaalde onderdelen van onze dienst moet u zich eerst registreren. Na registratie bewaren wij
via de door u gekozen gebruikersnaam de door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren
deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen
contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een
overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij
dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien
dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website
kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:
– uw NAW gegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

4. Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw gegevens doorgeven aan onze partners. Deze partners zijn betrokken bij de
uitvoering van de overeenkomst. Het betreft de volgende persoonsgegevens:
– uw NAW gegevens
– uw telefoonnummer
– uw e-mailadres

5. Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot
persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
– Wij maken gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle
informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.
– Wij houden logs bij van alle opvragingen van persoonsgegevens
– Informatie die ingevuld wordt op onze website wordt middels OpenSSL versleuteld opgeslagen
op de server en is zodoende alleen inzichtelijk te maken door onze medewerkers.
– Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd.

6. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze
website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of
veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze
websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

7. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient
aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de
hoogte bent.

8. Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering
van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen.

Cookies

1. Wat zijn cookies?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen.

2. Waarvoor gebruiken wij cookies?

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

3. Cookies verwijderen

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen.

Cookies kunt u alleen zelf verwijderen, aangezien deze op uw computer opgeslagen zijn. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.